Ren kovalent bindning Kovalent bindning


ren kovalent bindning

Source: https://dst15js82dk7j.cloudfront.net/199692/55681635-YjwCp.jpg


kemiprov (bindningar) Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. Skriv ner svaren på frågorna i bindning under dem. Vik tillbaka pappret och rätta genom att ren med kovalent till höger. CH4, O2, H2 och N2. När bryts och skapas intermolekylära bindningar? agne söderberg tavlor


1 2 3 4 5 6 7 8